Het Nieuwe Leven

Wat biedt HNL U?

Het Nieuwe Leven verzorgt een effectief, individueel samengesteld programma om u te begeleiden in elke fase van uw proces.

Onder intensieve supervisie wordt u binnen het basisprogramma drie maanden lang gestimuleerd om op alle vlakken aan uzelf te werken. Het basisprogramma is altijd uit te breiden met één of meerdere optionele modules.
Na drie maanden kan het behaalde niveau eenvoudig worden behouden of verder worden verbeterd middels verlenging van de gewenste modules.

Dit traject wordt vooraf gegaan door een intakegesprek met uw vaste begeleider. Hij of zij zal u door het hele traject leiden en de diverse onderdelen optimaal afstemmen met de specialisten.

het nieuwe leven

het nieuwe leven